• Dakota Gold Wins Season Debut in NY Stallion Stakes